ผลไม้ สินค้าการเกษตรของเรานั้น ทั่วโลกให้การยอมรับว่าคุณภาพสูง รสชาติอร่อย แต่ต้นน้ำ เกษตรกรผู้ปลูก ยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ลำบาก พ่อแม่มักพยายามส่งลูกๆให้เรียนสูงๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นเกษตรกร ที่ไม่สามารถคาดการณ์รายได้ เมื่อผลผลิตออกได้เลย

”ฟาเธอร์ แมน” ขอเริ่มเป็นกลางน้ำ ที่จะพาต้นน้ำไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยเริ่มโครงการส่งเสริมเกษตรกร ในจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียง ให้ปลูกกล้วยน้ำว้า พันธุ์มะลิอ่อง สร้างเครือข่ายปลูกกล้วยน้ำว้าทำ “MOU” บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ตกลงว่าทั้ง 2 ฝ่าย ฟาเธอร์แมน กับเกษตกร (Contract farm) กะรันตี การรับซื้อ และการันตีราคาที่กำหนด (Price guarantee)

เกษตรกร ผู้ปลูกกล้วย ได้ขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม คาดการณ์รายได้เมื่อผลผลิตออกมา ส่วนของเราได้วัตถุดิบที่มาจากชุมชนของเรา ได้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุด ผลิตสินค้าสู่ท้องตลาดด้วยราคาที่แข่งขันได้ ผลิตสินค้าที่ดีมีเอกลักษณ์โดดเด่น จากสุโขทัย สู่ตลาดโลก

🤝 ฟาเธอร์ แมน และ เกษตรกร จะจับมือเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 🤝

❤❤ “ร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ของบ้านเกิด ไปด้วยกัน” ❤❤

Share this post